Welkom op de website Veiligheid rondom het kind.

Beste instellingen om deze website te bekijken;
Bekijkt u deze website met een beeldscherm van 14 inch dan gebruik de volgende Browser instellingen (in en uitzoomen);
Internet Explorer /  Ga naar Beeld / in en uitzoomen; kies 75 %
Gebruikt u een beeldscherm van 15,6 inch kies dan 90%

Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met Children Identity Search System (C.I.S.S.com) en Business Solution Systems (B.S.S.).
Klik op onderstaande logo voor de website


KimJohn Angenent is de initiator van Veiligheid rondom het kind alsmede van Children Identity Search System.

KimJohn Angenent is al vanaf 2007 bezig zich in te zetten
omtrent de veiligheid rondom het kind in alle denkbare vormen en aspecten.

KimJohn Angenent heeft zelf zijn zoon (23 jr.) op 26-12-2006 en dochter (24 jr.) op 23-05-2009 verloren.
Zijn kleindochter (8 jr.) had een hersentumor en overleed op 15-03-2010.

Was dit alles te voorkomen vraagt men zich steeds af ??

Deze vraag zal een vader en moeder zich altijd af blijven vragen, en derhalve nooit een passend antwoord krijgen.

KimJohn AngenentKimJohn Angenent heeft in de loop van de jaren een uniek preventief voorlichtingssysteem ontwikkeld voor kinderen en ouders.
> zie leerprogramma's <

Daarnaast kunnen ouders ook gebruik maken van een bestaand elektronisch ID-systeem van de firma MobileTrack.

Met dit systeem weet u te allen tijde, waar u kind zich bevindt.
> zie welkom bij Ciss.Com

Maar KimJohn Angenent is en blijft van mening, dat ouders zich bewust moeten zijn van hun eigen verantwoordelijkheden,
en zelf zorg moeten dragen, dat kinderen niet in een dergelijke welmogelijke gevaarlijke situatie komen,
zodat vermissingen vaak onnodig worden vermeld terwijl ouders het overzicht niet meer hebben wat hun
kinderen allemaal doen of waar hun kinderen op dat moment zijn.

Wist u dat er per jaar ruim 60.000 kinderen vanwege een ongeluk thuis naar het ziekenhuis moeten?

De website Veiligheid rondom het kind helpt kinderen, ouders, organisaties en instanties beter om te gaan met de veiligheid in het algemeen.

Daarom heeft KimJohn Angenent een Leerprogramma ontwikkeld, om zodoende kinderen en ouders te informeren hoe
men veilig door het leven kan gaan.

Deze Leerprogramma is voor iedereen, en zal worden gehouden op scholen, sportscholen, buurthuizen, verenigingen, kinderdagverblijven e.d.

Doelstelling van KimJohn Angenent is ook, een landelijke dag in 2021 / 2022 te organiseren voor het kind onder het thema;
Nationale Dag van het Kind


Klik op het logo en kijk alvast op de website waar wij mee nog mee bezig zijn !!

Tot slot een algemene tip;

1. Neem de tijd deze website te lezen

2. Raadpleeg altijd de informatieve en interessante websites die wij u aanbieden, deze kunt u zien op;
Belangrijke websites en website van het Nederlands Jeugd Instituut.


3. Heeft u nog vragen op,- en of aanmerkingen dan stuur ons een e-mail / wij nemen dan direct contact met u op !

Volg ons ook op:  Klik op het onderstaande logo


Wij wensen u allen een veilige toekomst toe in het dagelijkse leven.

Dankwoord;

Wij willen graag een iedereen bedanken die hebben meegewerkt aan deze website alsmede
hun medewerking hebben verleend om alle doelstellingen te verwezenlijken die zijn genoemd in deze website.

Tevens bedanken wij natuurlijk alle sponsoren die hun steun hebben gegeven ongeacht in welke vorm deze is geweest. 

dhr. KimJohn Angenent